Deprem Sigortası

Deprem Sigortası Yaptırmak İçin Bilgi Alın

Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır. Deprem Sigortasının amacı meydana gelebilecek deprem riskine karşı bina sahiplerinin zararlarını karşılamaktır. Deprem riski yüksek bir ülkede yaşadığımız için 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, bina sahipleri mutlaka Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırmalıdır. Zorunlu Deprem Sigortası olmayan binaların konut sigortaları da yapılamaz.

Zorunlu Deprem Sigortasnın Getirdikleri

- Devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvence almış olacaksınız.

- Kendi eviniz depremden etkilenmese bile ödeyeceğiniz küçük miktardaki sigorta primleri, evi hasar gören afetzedelere yapılacak tazminat ödemelerinde kullanıldığından sosyal dayanışmanın gereğini en güzel şekilde yerine getirmiş olacaksınız.

- Deprem hasarlarının karşılanması için amaçlanan uzun vadeli kaynak birikimine küçük primlerinizle katkı sağlamış olacaksınız.

- Yapı standartlarının uygulanmasına, sağlıklı yapılaşmaya ve modern bir toplumsal yapının oluşturulmasına önemli bir katkıda bulunmuş olacaksınız.

Deprem Sigortası Hakkında Bilgi Alın

SOSYAL MEDYADA GÖRAL

Top