Hayat Sigortası

Hayat Sigortası Yaptırmak İçin Bilgi Alın

Hayat güzelliklerle dolu olduğu gibi hiçbirimizin düşünmek bile istemeyeceği olumsuzluklarla da doludur. Bu tür istenmeyen olaylara karşı risklerin en aza indirilmesi ve bireylerin mali sıkıntılar içerisine girmemesi, çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi ve sevdiklerinizin gelecek kaygılarının giderilmesi için hayat sigortaları ile sizleri güvence altına almaktayız.

Hayat Sigortası teminatlarım neler?
Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye girmektedir. Hayat sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek mali güçlüklerin yaşanmasını engellemektedir. 

Vefat teminatının yanında ödenecek ek primlerle Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Maluliyet ve Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Tehlikeli Hastalıklar gibi teminatlar da satın alınabilmektedir. Söz konusu maluliyet teminatları sigortalının bir kaza veya hastalık sonucunda çalışamayacak durumda olması halinde devreye girmektedir. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları teminatı ise bir kaza sonucu sigortalının tedavisi için gerekli masrafları karşılamaktadır. Tehlikeli Hastalıklar teminatı ise sigortalının poliçede belirtilen tehlikeli hastalıklardan birine yakalanması durumunda yaşam standartlarını korumaya yardımcı olmaktadır.

Hayat Sigortası Hakkında Bilgi Alın

SOSYAL MEDYADA GÖRAL

Top